CRP TriN

Podnebne spremembe so vzrok spremenjenim padavinskim vzorcem. Pomanjkanje padavin ali njihova nepravilna časovna razporeditev že predstavljata tveganje in veliko sušno ogroženost kmetijstva v celotni Sloveniji. Optimalno in deficitno namakanje sta strategiji namakanja, ki manjšata porabo vode oz. povečuje učinkovitost njene rabe ob hkrat-nem ohranjanju količine in kakovosti pridelka.  Pri deficitnem namakanju rastlino držimo v rahlem stresu, s čimer se izboljšujejo odzivnosti rastlin na vremenske pojave.  Z raziskavo bomo določili najprimernejši pristop, na osnovi katerega bomo določili ustrezen čas začetka namakanja.

Preberite več... 

FENOLOGIJA 2016

 

Premer centralnih plodov v socvetju, na dvoletnem lesu, v mm, pri tržno najzanimivejših sortah. Meritve so opravljene od konca cvetenja dalje.

 

 PREMER PLODOV

 

 

Premer centralnih plodov v socvetju, na dvoletnem lesu, pri tržno najzanimivejših sortah. Meritve so opravljene od konca cvetenja dalje.

 

SORTA/DATUM

4.maj

13. maj

 

povprečje

povprečje

max

min

max

min

GALA

7,2

6,2*

7,6

13,6

15,6

12,5

ELSTAR

8,3

7,4

8

pozeba

 

 

BRAEBURN

8,0

7,4

9,8

15,1

17,3

12,3

ZLATI DELIŠES

7,3

5,5

6,5

pozeba

 

 

PINOVA

7,4

5,3

6,3

12,5

13,9

11,2

JONAGOLD

9,2

8,1

9,2

pozeba

 

 

FUJI

6,1

4,9

5,7

pozeba

 

 

TOPAZ

8,8

7,5

8,8

13,6

16

11,1

DALINBEL

8,1

6,9

8,9

14,7

17,3

12,8

RUBENS

5,9

5,0

6,3

12,6

14,5

10,5

MAIRAC

6,6

5,7

6,5

15,1

15,9

13,5

JUNAMI

6,4

6,4

8,2

pozeba

 

 

CAMEO

7,0

6,8

8,2

14,8

16,3

12,9

KANZI

7,5

6,6

8

14,0

15,5

12,7

CRIMSON CRISP

5,3

3,9

4,8

8,2

9,6

7,3

ARIANE

6,9

7,0

7,6

pozeba

 

 

GALIWA

6,6

5,8

7,3

pozeba

 

 

IDARED

100% pozeba

9,1

10,8

pozeba

 

 

LA FAYETTE

5,0

3,5

4,4

7,9

9,9

6,7

MODI

8,0

7,3

8,3

14,8

16,9

13,2

*podatki v mm

 

KOMENTAR: V meritve prirasta premera plodov opravljene 4. maja, so pomotoma bili tudi zajeti pozebli plodovi. Posledica tega je bil nizek prirast plodov. Za storjeno napako se vam opravičujemo. Prirast premera plodov med 4.  in 13 majem se je gibal med 0,31 in 0,95 (povprečje 0,68) mm na dan.

 

SORTA/DATUM

21. april

26. april

 

povprečje

max

min

povprečje

max

min

GALA

5,0*

5,7

4,4

6,2

7,6

4,6

ELSTAR

5,7

6,2

4,7

7,4

8

6,8

BRAEBURN

5,4

6,5

4,2

7,4

9,8

5,9

ZLATI DELIŠES

5,1

6,5

4,4

5,5

6,5

4,4

PINOVA

4,2

4,8

3,3

5,3

6,3

4,4

JONAGOLD

6,2

7,4

4,8

8,1

9,2

6

FUJI

3,4

4

2,5

4,9

5,7

3,7

TOPAZ

5,8

6,6

4,8

7,5

8,8

6,5

DALINBEL

5,0

5,9

3,8

6,9

8,9

5,4

RUBENS

4,1

5,5

3,1

5,0

6,3

3,9

MAIRAC

4,8

5,2

3,7

5,7

6,5

4,3

JUNAMI

5,0

5,7

4

6,4

8,2

5,3

CAMEO

4,3

5

3,8

6,8

8,2

5,7

KANZI

5,8

6,7

5,2

6,6

8

5,8

CRIMSON CRISP

3,2

4,2

2,2

3,9

4,8

3,1

ARIANE

5,9

6,7

5,3

7,0

7,6

6,6

GALIWA

4,8

5,2

4,3

5,8

7,3

4,6

IDARED

7,2

8,9

5,3

9,1

10,8

7,2

LA FAYETTE

2,5

3,2

2

3,5

4,4

2,5

MODI

5,5

6,5

4,6

7,3

8,3

6,4

 

*podatki v mm

 

 

 

KOMENTAR: hladne noči v zadnjih dneh so upočasnile dnevni prirast premera plodov, ki se je gibal med 0,08 in 0,5 mm na dan.

 

 

 

 

 

   FENOLOGIJA 2016

 

Brstenje

CVETENJE

T STADIJ

predviden*

začetek

obiralnega okna

 

začetek

konec

sorta

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

BRAEBURNI

21.mar

17.mar

16.apr

8.apr 

23.apr

 

16.maj

 

 

FUJI

24.mar

22.mar

18.apr

13.apr 

25.apr

 

17.maj

 

 

GALE

23.mar

20.mar

19.apr

13.apr  

25.apr

 

15.maj

 

 

ZLATI DELIŠES

26.mar

22.mar

19.apr

13.apr  

26.apr

 

17.maj

 

 

SANSA

24.mar

21.mar

18.apr

12.apr  

24.apr

 

13.maj

 

 

RUBENS

25.mar

23.mar

17.apr

13.apr  

23.apr

 

17.maj

 

 

MAIRAC

22.mar

19.mar

17.apr

12.apr  

23.apr

 

16.maj

 

 

DIWA

25.mar

24.mar

15.apr

 12.apr 

22.apr

 

13.maj

 

 

CAUDLE

23.mar

21.mar

18.apr

 13.apr 

24.apr

 

15.maj

 

 

GREENSTAR

25.mar

23.mar

17.apr

13.apr  

26.apr

 

18.maj

 

 

KANZI

20.mar

15.mar

13.apr

6.apr  

20.apr

 

15.maj

 

 

ELISE

24.mar

20.mar

17.apr

12.apr  

23.apr

 

12.maj

 

 

RED DELCORF

22.mar

19.mar

13.apr

11.apr  

21.apr

 

12.maj

 

 

BELLIDA

23.mar

21.mar

16.apr

 7.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

PINOVA

28.mar

22.mar

18.apr

12.apr  

26.apr

 

17.maj

 

 

IDARED

25.mar

23.mar

15.apr

 8.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

JONAGOLD

26.mar

18.mar

18.apr

8.apr  

26.apr

 

16.maj

 

 

ELSTAR

26.mar

20.mar

19.apr

12.apr  

26.apr

 

15.maj

 

 

Evelina

28.mar

22.mar

13.apr

12.apr  

20.apr

 

14.maj

 

 

red Rubens

27.mar

23.mar

14.apr

 11.apr 

20.apr

 

17.maj

 

 

Red Jonaprince

25.mar

20.mar

13.apr

10.apr  

20.apr

 

13.maj

 

 

ECOLETTE

28.mar

25.mar

19.apr

12.apr  

28.apr

 

15.maj

 

 

ENTERPRISE

26.mar

22.mar

21.apr

 13.apr 

28.apr

 

20.maj

 

 

RUBINOLA

23.mar

22.mar

16.apr

 9.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

ARIWA

28.mar

25.mar

21.apr

13.apr  

28.apr

 

20.maj

 

 

TOPAZ

24.mar

23.mar

16.apr

9.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

GOLDRUSH

26.mar

23.mar

18.apr

13.apr  

25.apr

 

19.maj

 

 

INICIAL

22.mar

19.mar

18.apr

9.apr  

25.apr

 

14.maj

 

 

DALINBEL

25.mar

21.mar

18.apr

12.apr  

24.apr

 

17.maj

 

 

MODI

21.mar

18.mar

16.apr

9.apr  

24.apr

 

13.maj

 

 

SANTANA

22.mar

19.mar

15.apr

9.apr  

22.apr

 

10.maj

 

 

SIRIUS

28.mar

24.mar

15.apr

 10.apr 

21.apr

 

13.maj

 

 

OPAL

28.mar

22.mar

14.apr

 13.apr 

21.apr

 

13.maj

 

 

LUNA

28.mar

22.mar

14.apr

 11.apr 

21.apr

 

15.maj

 

 

ZARI

26.mar

22.mar

13.apr

 12.apr 

19.apr

 

12.maj

 

 

CRIMSON CRISP

28.mar

21.mar

14.apr

13.apr  

21.apr

 

15.maj

 

 

ARIANE

28.mar

23.mar

20.apr

 9.apr 

28.apr

 

15.maj

 

 

GALIWA

31.mar

21.mar

22.apr

 10.apr 

28.apr

 

19.maj

 

 

DALINCO

31.mar

23.mar

23.apr

12.apr  

29.apr

 

18.maj

 

 

LA FAYETTE

30.mar

21.mar

23.apr

13.apr  

28.apr

 

19.maj

 

 

FUSION

28.mar

19.mar

22.apr

 8.apr 

26.apr

 

16.maj

 

 

* po Abelsovi metodi

Začetek brstenja jablan v sadjarskem centru Gačnik nakazuje podobnost letu 2012. Temperature zraka v mesecu marcu so bile podobne letu 2008. Vremenska napoved za prihodne dneve je v pričakovanju nizkih temperatur. Iz tega predvidevamo, da bo čas od brstenja do začetka cvetenje daljši, kot je bil leta 2012 (c.a.a 25- 30 dni). Ocena pred videnja začetka cvetenja je po teh podatkih 15 - 20 april ali kasneje. Po času razvoja jablan lahko pričakujemo povprečno leto.

  Začetke cvetenja:  Nadpovprečno visoke temperature v tretji dekadi marca in prvi dekadi aprila so pospešile razvoj jablan. Začetek cvetenja jablan je podoben letu 2011 in 2012, kar napoveduje zgodnje leto. Značilnost tega leta so velike razlike med sortami v začetku cvetenja. Kakor je nepredvidljivo dolgoročno napovedovanje vremena, tako je pred T stadijem nepredvidljiva napoved zorenja plodov.

 

PREMER PLODOV 

 

datum     4.6.2014 10.6.2014 17.6.2014 24.6.2014 2.7.2014 10.7.2014 21.7.2014 28.7.2014
Gala  TERMINALNI POVPREČJE 30,61 34,86 39,89 44,87 48,99 55,54 61,46 63,66
  DVOLETNI POVPREČJE 33,05 36,63 41,75 46,91 51,88 57,50 62,10 64,78
  TRILETNI POVPREČJE 32,38 36,32 41,57 46,74 51,08 57,17 62,30 64,53
Crimson crisp  TERMINALNI POVPREČJE 36,46 39,42 44,52 49,21 53,43 58,69 62,77 65,46
COP 39 DVOLETNI POVPREČJE 37,08 40,06 45,25 49,84 53,43 58,17 63,04 65,54
  TRILETNI POVPREČJE 36,46 40,28 44,79 48,07 53,20 58,53 62,26 64,62
Zlati delišes TERMINALNI POVPREČJE 32,81 36,87 42,80 47,69 50,26 57,50 63,69 66,23
  DVOLETNI POVPREČJE 35,28 39,37 46,30 51,20 56,32 61,27 61,93 70,76
  TRILETNI POVPREČJE 34,28 38,40 46,06 50,06 54,50 60,86 66,03 68,65

 

 

 Premer plodov je izražen v mm

 

Fenologija 2014

Komentar : začetek brstenja pri jablanah nakazuje zgodnje leto. Po meteoroloških napovedih temperatur v prihodnjih dneh, lahko pričakujemo časovno podoben razvoj fenofaz, kot je bil v  letih 2007 in 2012. 

Komentar: začetek cvetenja jablan v  letu 2014 opozarja na zgodnejše leto.Po podatkih, ki jih v sadjarskem centru zbiramo od leta 2000 je leto 2014 v času cvetenja 3 dni zgodnejejše od najzgodnejšega leta 2012.

Komentar 11.4.2014: opravili smo prve meritve premera plodnice in sicer pri sledečih sortah:Idared 3,75 mm,Zlati delišes 3,20,Gala 2,94 mm, Jonagold 3,86 mm,Elstar 3,45 mm, Braeburn 3,52 mm,Fuji 3,36 mm,Pinova 3,00 mm,Kanzi 3,30 mm,Rubens 2,81 mm, Topaz 3,69 mm,Santana 4,00 mm,Antares Dalinbel 3,52 mm,Opal 3,17 mm.

Komentar 18.4.2014:meritve plodnice opravljamo na dveletnem lesu centralnega plodiča.Rezultati meritev premera plodnice  dne 18.4.2014 so:

 Komentar 5.5.2014: povprečna rast premera plodov je bila 0,50 - 0,75mm na dan

 

  18.4.2014 25.4.2014 5.5.2014 9.5.2014 
FUJI 3,8 5,3 11,6 16,7 
PINOVA 4,2 6,3 14,3 16,8 
JONAGOLD 4,7 8,3 14,1 17,2 
ELSTAR 4,4 7,7 12,8 18,0 
DELCORF 4,6 9,8 16,2 18,5 
BRAEBURN 4,8 7,3 14 18,7 
ZLATI DELIŠES 4 6,7 13,1 16 ,0
OPAL 4,1 7,4 14,2 16,9 
SANTANA 5,5 8,8 15,7 20,9 
TOPAZ 4,7 8,7 16,5 20,9 
DALINBEL 4,5 6,9 12,8 15,9 
RUBENS 3,7 6,5 10,1 14,8 
GALA 3,7 6,6 12,6 15,4 
MAIRAC 3,6 6,3 12,2 15,3 
CAMEO 4,2 7,7 14,3 18,0 
KANZI 4,3 7 12 16,4 
IDARED 6,2 12,2 19,8 23,3 

 

REZULTATI DEGUSTACIJE JABOLK NA SEJMU NARAVA IN ZDRAVJE

Jabolko je sadež, ki nas spremlja skozi zgodovino že od pradavnine. Včasih je to bil sadež bogatašev, kateri je s časom postajal cenejši in dostopnejši revnejšim porabnikom. Danes je pri tako pestri izbiri sadja zelo pomembna kakovost jabolk. Eden od pokazateljev, kakšna naj bodo jabolka na tržni polici, je degustacija plodov pri potrošniku. S tem raziskovalci in trgovci dobimo odgovor na želje potrošnikov. Tako je na področju preizkušanja novih sort jabolk podan osnovni parameter, ki omogoči izbiro najperspektivnejših sort jabolk in s tem je olajšano nadaljnje delo pri iskanju novih sort.

Sejem narava in zdravje je prostor, kjer je omogočen stik s potrošniki. V ta namen smo pripravili sledeče degustacije jabolk: 

VABILO

V torek, 16. aprila 2013 Vas vabimo na predavanja in praktični prikaz priporočenih ukrepov redčenja cvetov in plodičev jablan, ter drugih aktualnih tehnoloških ukrepih, s pričetkom ob 9.00 na SADJARSKEM CENTRU MARIBOR, Gačnik 77 in nadaljevanje ob 11.00 uri v nasadih KZ SELNICA ( zbirno mesto na dvorišču pred hladilnico)

Vabilo.pdf

FENOLOGIJA

PODATKI O DOZOREVANJU 2015 ( avgust - 1 testiranje )

sorta trdota (kg/cm2) suha snov (°Brix) šv streif index kislina
gala brookfield 11,4 8,5 1,2 1,12 3,1
gala schniga 11,2 8,6 1,3 1,00 4,4
gala galaxy 10,6 8 2,1 0,63 3,3
elsta elshof 7,5 9,5 1,6 0,49 6,5
elstar elanared 7,9 9,6 1,4 0,59 6,7
elstar daliest 7,5 10 1 0,75 7,1
delcorf 6,4 12,1 6,5 0,08 4,8
sansa 6,7 11,1 7,5 0,08 3,1
           

ŠV - škrobna vrednost

 

 

 

V preglednici so povprečne vrednosti fenofaz (obdobje 2001 – 2011) začetka brstenja ( C ), začetka cvetenja (10 % odprtih cvetov, F), konca cvetenja (G-H) in T stadija v primerjavi z letom 2012. Prikazane so vse sorte jablan, ki jih v sadjarskem centru testiramo.