GLAVNE NALOGE SADJARSKEGA CENTRA MARIBOR

Naloge Sadjarskega centra so opredeljene v petletnem planu in so:


1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom:   

Namen naloge:

 • Slovenskim drevesničarjem zagotoviti dostop do izhodiščnega materiala pečkarjev z brezvirusnim statusom.
 • Ustvariti pogoje za povsem nadzorovan promet z izhodiščnim materialom visoke genetske in zdravstvene vrednosti, ki omogoča certifikacijo sadik po evropskih standardih.

Cilj:

 • Oskrba domačih drevesnic z brez virusnimi cepiči sort jablan za tržno pridelavo,ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
 • oskrba domačih drevesnic s CAC cepiči sort jablan za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarstvo
 • Prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

Brezvirusne sadike jablan: 

Zlati delišesReinders®,JonagoldDecosta®,Gala Mitchgla

Braeburn,Mutsu,Granny Smith,Idared,Delcorf,Red BoskopSchmitzhubsch,Ecolete.

Odporne sorte:

Produkta, Delorina,Enterprise,GoldRush

Stare sorte:

Carjevič,Mošancelj,Šampanjska reneta,Krivopecelj,

Grafenštajnc,Bobovec,Beličnik,Kanadka,Ananasova reneta.

 

2. Sodelovanje v procesu posebnega preskušanja   novih sort in podlag:

Namen naloge:

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva. Pravilna izbira vrst in znotraj vrst sort in klonov je ena najpomembnejših strokovnih odločitev. Za celovito oceno sorte je potreben t.i. dvofazni sistem. Rezultati našega dela so pomemben temelj za oblikovanje sadnega izbora kot strokovnega priporočila sadjarjem.

Dolgoročni cilji:

 • nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi posebno preskušanje sort in podlag sadnih rastlin
 • dokončna uveljavitev dvofaznega posebnega preskušanja kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
 • vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije.

  Introdukcija:JABLAN

 • Spremljanje  fenoloških faz
 • Posebno preskušanje sort in podlag-introdukcija I-preskušanje sort (nove sorte in njihovi mutanti )
 • Posebno preskušanje sort in podlag - introdukcija I-preskušanje novih podlag (M9 in T 337 kot standard,Suporter 1,2,3,4,JTE-g,h,e,G 4013,CG16,P16,P22.
 • Posebno preskušanje sort in podlag –introdukcija II  »ODPORNE SORTE« (Opal, Luna, Sirius, Dalinbel, Santana, Topaz, Rubinola Rajka, Initial, Delorina, Ariwa,GoldRush,ModiTM).

 

          Introdukcija: ČEŠENJ 

 • Primerjava gostot sajenja pri sorti Regina cepljeni na podlage Weirot 72, Gisela 5 in Gisela 3. 
 • Primerjava šibko rastočih podlag za  češnjo na sortah Regina in Kordija (Piku 1,Gisela3,Gisela 5,Gisela 6,Weirot 158, in PHL-C). 
 • Nove sorte češenj—introdukcija I (Bellise,Samba,Blaze star,Satin,Techlovan,CanadaGiant,Vanda,S Pokrivanje češenj s folijo za preprečevanje pokanja plodov

 

         Introdukcija:SLIV 

 • Posebno preskušanje sort—introdukcija I (Čačanska lepotica,čačanska rodna,Tophit,Tooper,Top,Presenta,Elena, Hanita,Čačanska rana,Agen,Pitestian,Ersinger,Ruth Gerstaether,Stanly,Jojo,Empres,Valor,Valjevka in domače češplje Sueter,Meschenmoser,Etscheit,Mare. 
 • Določanje optimalne zrelosti pri najpomembnejših sortah sliv

 

         Introdukcija: MARELICE 

 • Primerjava podlag Torinel in WaVit cepljenih na Bergeron, Orangered in Madžarsko najboljšo.
 • Posebno preskušanje sort—introdukcija I

 

3. Preverjanje in soustvarjanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja

Namen naloge: 

Ustvarjanje novih in preverjanje v tujini znanih tehnologij je ključno za njihov prenos in nato uporabo v sodobnih slovenskih sadovnjakih. V Sadjarskem centru Maribor pri tem sledimo najsodobnejšim trendom in izzivom: ustvarjamo in preverjamo tehnologije za trajnostno – okolju in ljudem prijazno pridelavo dovolj velikih količin zdrave hrane.

Dolgoročni cilji:

nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja

nadaljevanje razvoja tehnologije ekolškega pridelovanja

 • Tehnično preskušanje strojev
 • Spremljanje mikro klimatskih razmer
 • Zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov
 • Obdelava tal

 

4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov

Namen naloge: 

V slovenski kulturni krajini so travniški sadovnjaki zelo pomemben element. Ker pri njihovem ohranjanju manjka sistematičen pristop bomo s svojim delom dodali le tisto, kar z našim znanjem, izkušnjami in opremljenosti najbolje znamo: indetifikacija in vrednotenje starih sort, predlog za uvedbo novih primernih sort v tak način gojenja in kolekcioniranju sort za potrebe njihovega vrednotenja.   

Naloga je namenjena ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturnekrajin.

 

5. Center kot strokovno in izobraževalno središče za sadjarje 

Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS  

Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju 

Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana.