FENOLOGIJA 2016

 

Premer centralnih plodov v socvetju, na dvoletnem lesu, v mm, pri tržno najzanimivejših sortah. Meritve so opravljene od konca cvetenja dalje.

 

 PREMER PLODOV

 

 

Premer centralnih plodov v socvetju, na dvoletnem lesu, pri tržno najzanimivejših sortah. Meritve so opravljene od konca cvetenja dalje.

 

SORTA/DATUM

4.maj

13. maj

 

povprečje

povprečje

max

min

max

min

GALA

7,2

6,2*

7,6

13,6

15,6

12,5

ELSTAR

8,3

7,4

8

pozeba

 

 

BRAEBURN

8,0

7,4

9,8

15,1

17,3

12,3

ZLATI DELIŠES

7,3

5,5

6,5

pozeba

 

 

PINOVA

7,4

5,3

6,3

12,5

13,9

11,2

JONAGOLD

9,2

8,1

9,2

pozeba

 

 

FUJI

6,1

4,9

5,7

pozeba

 

 

TOPAZ

8,8

7,5

8,8

13,6

16

11,1

DALINBEL

8,1

6,9

8,9

14,7

17,3

12,8

RUBENS

5,9

5,0

6,3

12,6

14,5

10,5

MAIRAC

6,6

5,7

6,5

15,1

15,9

13,5

JUNAMI

6,4

6,4

8,2

pozeba

 

 

CAMEO

7,0

6,8

8,2

14,8

16,3

12,9

KANZI

7,5

6,6

8

14,0

15,5

12,7

CRIMSON CRISP

5,3

3,9

4,8

8,2

9,6

7,3

ARIANE

6,9

7,0

7,6

pozeba

 

 

GALIWA

6,6

5,8

7,3

pozeba

 

 

IDARED

100% pozeba

9,1

10,8

pozeba

 

 

LA FAYETTE

5,0

3,5

4,4

7,9

9,9

6,7

MODI

8,0

7,3

8,3

14,8

16,9

13,2

*podatki v mm

 

KOMENTAR: V meritve prirasta premera plodov opravljene 4. maja, so pomotoma bili tudi zajeti pozebli plodovi. Posledica tega je bil nizek prirast plodov. Za storjeno napako se vam opravičujemo. Prirast premera plodov med 4.  in 13 majem se je gibal med 0,31 in 0,95 (povprečje 0,68) mm na dan.

 

SORTA/DATUM

21. april

26. april

 

povprečje

max

min

povprečje

max

min

GALA

5,0*

5,7

4,4

6,2

7,6

4,6

ELSTAR

5,7

6,2

4,7

7,4

8

6,8

BRAEBURN

5,4

6,5

4,2

7,4

9,8

5,9

ZLATI DELIŠES

5,1

6,5

4,4

5,5

6,5

4,4

PINOVA

4,2

4,8

3,3

5,3

6,3

4,4

JONAGOLD

6,2

7,4

4,8

8,1

9,2

6

FUJI

3,4

4

2,5

4,9

5,7

3,7

TOPAZ

5,8

6,6

4,8

7,5

8,8

6,5

DALINBEL

5,0

5,9

3,8

6,9

8,9

5,4

RUBENS

4,1

5,5

3,1

5,0

6,3

3,9

MAIRAC

4,8

5,2

3,7

5,7

6,5

4,3

JUNAMI

5,0

5,7

4

6,4

8,2

5,3

CAMEO

4,3

5

3,8

6,8

8,2

5,7

KANZI

5,8

6,7

5,2

6,6

8

5,8

CRIMSON CRISP

3,2

4,2

2,2

3,9

4,8

3,1

ARIANE

5,9

6,7

5,3

7,0

7,6

6,6

GALIWA

4,8

5,2

4,3

5,8

7,3

4,6

IDARED

7,2

8,9

5,3

9,1

10,8

7,2

LA FAYETTE

2,5

3,2

2

3,5

4,4

2,5

MODI

5,5

6,5

4,6

7,3

8,3

6,4

 

*podatki v mm

 

 

 

KOMENTAR: hladne noči v zadnjih dneh so upočasnile dnevni prirast premera plodov, ki se je gibal med 0,08 in 0,5 mm na dan.

 

 

 

 

 

   FENOLOGIJA 2016

 

Brstenje

CVETENJE

T STADIJ

predviden*

začetek

obiralnega okna

 

začetek

konec

sorta

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

2001 - 2015

leto 2016

BRAEBURNI

21.mar

17.mar

16.apr

8.apr 

23.apr

 

16.maj

 

 

FUJI

24.mar

22.mar

18.apr

13.apr 

25.apr

 

17.maj

 

 

GALE

23.mar

20.mar

19.apr

13.apr  

25.apr

 

15.maj

 

 

ZLATI DELIŠES

26.mar

22.mar

19.apr

13.apr  

26.apr

 

17.maj

 

 

SANSA

24.mar

21.mar

18.apr

12.apr  

24.apr

 

13.maj

 

 

RUBENS

25.mar

23.mar

17.apr

13.apr  

23.apr

 

17.maj

 

 

MAIRAC

22.mar

19.mar

17.apr

12.apr  

23.apr

 

16.maj

 

 

DIWA

25.mar

24.mar

15.apr

 12.apr 

22.apr

 

13.maj

 

 

CAUDLE

23.mar

21.mar

18.apr

 13.apr 

24.apr

 

15.maj

 

 

GREENSTAR

25.mar

23.mar

17.apr

13.apr  

26.apr

 

18.maj

 

 

KANZI

20.mar

15.mar

13.apr

6.apr  

20.apr

 

15.maj

 

 

ELISE

24.mar

20.mar

17.apr

12.apr  

23.apr

 

12.maj

 

 

RED DELCORF

22.mar

19.mar

13.apr

11.apr  

21.apr

 

12.maj

 

 

BELLIDA

23.mar

21.mar

16.apr

 7.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

PINOVA

28.mar

22.mar

18.apr

12.apr  

26.apr

 

17.maj

 

 

IDARED

25.mar

23.mar

15.apr

 8.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

JONAGOLD

26.mar

18.mar

18.apr

8.apr  

26.apr

 

16.maj

 

 

ELSTAR

26.mar

20.mar

19.apr

12.apr  

26.apr

 

15.maj

 

 

Evelina

28.mar

22.mar

13.apr

12.apr  

20.apr

 

14.maj

 

 

red Rubens

27.mar

23.mar

14.apr

 11.apr 

20.apr

 

17.maj

 

 

Red Jonaprince

25.mar

20.mar

13.apr

10.apr  

20.apr

 

13.maj

 

 

ECOLETTE

28.mar

25.mar

19.apr

12.apr  

28.apr

 

15.maj

 

 

ENTERPRISE

26.mar

22.mar

21.apr

 13.apr 

28.apr

 

20.maj

 

 

RUBINOLA

23.mar

22.mar

16.apr

 9.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

ARIWA

28.mar

25.mar

21.apr

13.apr  

28.apr

 

20.maj

 

 

TOPAZ

24.mar

23.mar

16.apr

9.apr 

23.apr

 

12.maj

 

 

GOLDRUSH

26.mar

23.mar

18.apr

13.apr  

25.apr

 

19.maj

 

 

INICIAL

22.mar

19.mar

18.apr

9.apr  

25.apr

 

14.maj

 

 

DALINBEL

25.mar

21.mar

18.apr

12.apr  

24.apr

 

17.maj

 

 

MODI

21.mar

18.mar

16.apr

9.apr  

24.apr

 

13.maj

 

 

SANTANA

22.mar

19.mar

15.apr

9.apr  

22.apr

 

10.maj

 

 

SIRIUS

28.mar

24.mar

15.apr

 10.apr 

21.apr

 

13.maj

 

 

OPAL

28.mar

22.mar

14.apr

 13.apr 

21.apr

 

13.maj

 

 

LUNA

28.mar

22.mar

14.apr

 11.apr 

21.apr

 

15.maj

 

 

ZARI

26.mar

22.mar

13.apr

 12.apr 

19.apr

 

12.maj

 

 

CRIMSON CRISP

28.mar

21.mar

14.apr

13.apr  

21.apr

 

15.maj

 

 

ARIANE

28.mar

23.mar

20.apr

 9.apr 

28.apr

 

15.maj

 

 

GALIWA

31.mar

21.mar

22.apr

 10.apr 

28.apr

 

19.maj

 

 

DALINCO

31.mar

23.mar

23.apr

12.apr  

29.apr

 

18.maj

 

 

LA FAYETTE

30.mar

21.mar

23.apr

13.apr  

28.apr

 

19.maj

 

 

FUSION

28.mar

19.mar

22.apr

 8.apr 

26.apr

 

16.maj

 

 

* po Abelsovi metodi

Začetek brstenja jablan v sadjarskem centru Gačnik nakazuje podobnost letu 2012. Temperature zraka v mesecu marcu so bile podobne letu 2008. Vremenska napoved za prihodne dneve je v pričakovanju nizkih temperatur. Iz tega predvidevamo, da bo čas od brstenja do začetka cvetenje daljši, kot je bil leta 2012 (c.a.a 25- 30 dni). Ocena pred videnja začetka cvetenja je po teh podatkih 15 - 20 april ali kasneje. Po času razvoja jablan lahko pričakujemo povprečno leto.

  Začetke cvetenja:  Nadpovprečno visoke temperature v tretji dekadi marca in prvi dekadi aprila so pospešile razvoj jablan. Začetek cvetenja jablan je podoben letu 2011 in 2012, kar napoveduje zgodnje leto. Značilnost tega leta so velike razlike med sortami v začetku cvetenja. Kakor je nepredvidljivo dolgoročno napovedovanje vremena, tako je pred T stadijem nepredvidljiva napoved zorenja plodov.

 

PREMER PLODOV 

 

datum     4.6.2014 10.6.2014 17.6.2014 24.6.2014 2.7.2014 10.7.2014 21.7.2014 28.7.2014
Gala  TERMINALNI POVPREČJE 30,61 34,86 39,89 44,87 48,99 55,54 61,46 63,66
  DVOLETNI POVPREČJE 33,05 36,63 41,75 46,91 51,88 57,50 62,10 64,78
  TRILETNI POVPREČJE 32,38 36,32 41,57 46,74 51,08 57,17 62,30 64,53
Crimson crisp  TERMINALNI POVPREČJE 36,46 39,42 44,52 49,21 53,43 58,69 62,77 65,46
COP 39 DVOLETNI POVPREČJE 37,08 40,06 45,25 49,84 53,43 58,17 63,04 65,54
  TRILETNI POVPREČJE 36,46 40,28 44,79 48,07 53,20 58,53 62,26 64,62
Zlati delišes TERMINALNI POVPREČJE 32,81 36,87 42,80 47,69 50,26 57,50 63,69 66,23
  DVOLETNI POVPREČJE 35,28 39,37 46,30 51,20 56,32 61,27 61,93 70,76
  TRILETNI POVPREČJE 34,28 38,40 46,06 50,06 54,50 60,86 66,03 68,65

 

 

 Premer plodov je izražen v mm

 

Vabimo vas, da se 16. aprila 2014 udeležite predavanja priporočenih ukrepov redčenja cvetov in plodičev jablan, ter drugih aktualnih tehnoloških ukrepov, s pričetkom ob 9.00 na Sadjarskem centru Maribor, Gačnik 77, 2231 Pesnica

 

Utrinke delavnice si lahko pogledate na:http://youtu.be/Ka9z85kB0ew

 Strokovna ekskurzija za sadjarje: SPOZNAVANJE SLAVONIJE 


 

Strokovna ekskurzija za sadjarje:

 

 SPOZNAVANJE SLAVONIJE 

 

OSIJEK - VRBAN – BELI MANSTIR – KARANAC – KNEŽEVI VINOGRADI 

 

ODHOD: 2. – 3.6.2014 (2 DNI)

 

1.dan, ponedeljek, 2. 6.2014:  MARIBOR - OSIJEK - VRBAN - BELI  MANASTIR 

 

Odhod avtobusa iz Slovenske Bistrice (parkirišče SPAR) ob 5.30 oz. iz Maribora (KGZ Maribor, Vinarska 14) ob 6.00 zjutraj. Vožnja čez MP Gruškovje ter naprej po hrvaški avtocesti proti Slavoniji. V dopoldanskem času prihod na Poljoprivredni inštitut Osijek. Ogled inštituta, laboratorijev in njihovega poskusnega nasada. Popoldan obisk zasebnega pridelovalca jabolk OPG  (Elvin Vrban), z 10 ha sadovnjakov. Po ogledu  namestitev v hotelu Patria 4*, Osiješka c. 1c, Beli Manastir in osvežitev. Organizirana skupna  večerja v etno vasi Karanac, v restavraciji Ivica in Marica, kjer nam bodo ob živi glasbi pripravili tradicionalne slavonske jedi. Nočitev v hotelu Patria 4*.

 

2. dan: torek, 3.6.2014: BELI MANASTIR – KNEŽEVI VINOGRADI – MARIBOR

 

Po zajtrku vožnja do Kneževih vinogradov, obisk podjetja Baranjski voćnjaci. Podjetje ima 120 ha najsodobnejših sadovnjakov na Hrvaškem. Popoldan bomo obiskali  vinsko klet  Belje –  največja vinska klet na Hrvaškem.  Po ogledih vožnja domov,  kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.       

 

CENA:   135 EUR pri udeležbi 35 oseb

 

CENA VKLJUČUJE:

 

·        avtobusni prevoz s turističnim avtobusom (50 sedežni),

 

·        strokovno vodenje s strani KGZ-Maribor (Z. Gutman Kobal, A.  Soršak)

 

·        1 x NZ v hotelu 4* (namestitev v dvoposteljnih sobah),

 

·        večerjo v etno selu Karanac, restavracija Ivica i Marica,

 

·        vodenje in organizacijo, 

 

·        DDV. 

 

*Možno doplačilo: za namestitev v 1/1 sobi 15 EUR na noč.

 

*SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PONUDBE IN SO VAM NA VOLJO V AGENCIJI.

 

Prijave na ekskurzijo oddajte na TURISTIČNI AGENCIJI POHORJE TOURS, tel. 02 843 0550 ali na email: ilona@pohorje-tours. com.  Rok za prijave je PETEK, 9.5.2014 oz. do zasedbe mest! Po opravljeni prijavi boste v agenciji dobili vsa nadaljnja navodila za izvedbo ekskurzije (prijavnica, račun, plačilo, obvestilo o odhodu).  

 

POHORJE TOURS                                                                                                                   Ilona Stermecki

 

V Slovenski Bistrici, 3.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da se 16. aprila 2014 udeležite predavanja priporočenih ukrepov redčenja cvetov in plodičev jablan, ter drugih aktualnih tehnoloških ukrepov, s pričetkom ob 9.00 na Sadjarskem centru Maribor, Gačnik 77, 2231 Pesnica


 

Termin

Predavatelj

Tema

 

9.00 – 9.20

 

 

 

 

9.20 – 9.40

 

 

 

9.40 – 10.00

 

 

10.00 – 10.20

 

mag. Jože Miklavc,

Miro Mešl, univ.dipl.ing.agr

Boštjan Matko, univ.dipl.ing.agr

 

 

mag. Zlatka Gutman Kobal

Andrej Soršak, univ.dipl.ing.agr

 

 

mag. Matjaž Beber

Biserka Donik Purgaj,dipl.ing.agr

 

dr. Matej Stopar

 

    Varstvo sadnega drevja v letu 2014

 

 

 

 

Redčenje cvetja in plodičev jablan v letu 2014

 

 

Preprečitev izmenične rodnosti brez uporabe hormonskih pripravkov

 

Raziskave redčenja plodičev v Evropi in aktualno redčenje pri nas