O nas


Sadjarski center Maribor je poskusna postaja za pečkato sadje.
Ustanovljen je bil marca 1990 s sklepom poslovnega odbora za sadjarstvo pri PSSKVS (poslovna skupnost Slovenije za krompir,vrtnine in sadje).

Sadjarski center Maribor je organiziran kot javna ustanova:

Namen sadjarskega centra je spodbujanje sadjarstva, saj je zaradi svojega geografskega položaja v največjem pridelovalnem območju jablan in  s svojimi nalogami prispeva k razvoju. Osnovna naloga je oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom pečkarjev z brezvirusnim statusom. V ta namen se vzdržuje matični nasad za brezvirusne cepiče jablan.

Naloge posebnega preskušanja sort vključno s preskušanjem primernih vrst, sort, klonov, prilagojenim razmeram pridelave za naše geografsko območje, vključujejo aplikativno preizkušanje  za namene proizvodnje, raziskovalno preskušanje v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami in tehnično aplikativno preskušanje strojev.

Površine sadjarskega centra Maribor:

Površina celotne postaje :11 ha

Nasadi :10ha

Lokacije nasadov: Gačnik,Selo,spremljanje v nasadu Lokavec.

Nadmorska višina sadjarskega centra:270-310m

Tla: teža ilovnato glinasta

Sadjarski center Maribor preverja in spodbuja tehnologije za trajnostno - okolju in ljudem prijazno pridelavo.